การตั้งprivacy xbox[Privacy settings xbox]

Discus and support การตั้งprivacy xbox[Privacy settings xbox] in XBoX Accessibility to solve the problem; เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มเพื่อนในxboxได้ เพราะติดปัญหาprivacy เมื่อเข้าไปตั้งค่าในxbox.com ตอนที่กด ลงชื่อเข้าใช้... Discussion in 'XBoX Accessibility' started by A. User, Apr 27, 2019.

 1. A. User
  A. User Guest

  การตั้งprivacy xbox[Privacy settings xbox]


  เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มเพื่อนในxboxได้ เพราะติดปัญหาprivacy เมื่อเข้าไปตั้งค่าในxbox.com ตอนที่กด ลงชื่อเข้าใช้ มันเด่งมาหน้าเดิมแล้วปุ่มก็กลายเป้นตัวอักษรและลงชื่อเข้าไม่ได

  [Translation - Because the friend cannot be added to the xbox Because of privacy problems When entering settings in xbox.com when you press sign in It comes to the original page and the button becomes a letter and can't be signed.]

  อีก
  การตั้งprivacy xbox[Privacy settings xbox] [​IMG]


  :)
   
  A. User, Apr 27, 2019
  #1
 2. XBF Chris J Win User

  การตั้งprivacy xbox[Privacy settings xbox]

  Hello ชาญณรงค์ป้องสีดา,

  Thank you for posting here on the Xbox forums. This thread is a bit old, so it will be locked due to its age. If you require support, or would like to start a discussion, please create a new thread. We will be happy to help you there!  Thanks again
 3. XBF Ezra G Win User

  การตั้งprivacy xbox[Privacy settings xbox]

  Hi
  MarkserggtH
  ,

  Thanks for your post! I understand you're experiencing issues with adding friends on Xbox Live. Do you mind posting any error messages/codes when attempting to add a friend? You can try adjusting your privacy settings using a different browser or on the
  Xbox One, for further steps on changing your privacy settings check out:
  Xbox One online safety and privacy settings for parents and kids
  .

  Please keep us updated.
 4. ชาญณรง Win User

  การตั้งprivacy xbox[Privacy settings xbox]

  เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มเพื่อนในxboxได้ เพราะติดปัญหาprivacy เมื่อเข้าไปตั้งค่าในxbox.com ตอนที่กด ลงชื่อเข้าใช้ มันเด่งมาหน้าเดิมแล้วปุ่มก็กลายเป้นตัวอักษรและลงชื่อเข้าไม่ได

  [Translation - Because the friend cannot be added to the xbox Because of privacy problems When entering settings in xbox.com when you press sign in It comes to the original page and the button becomes a letter and can't be signed.]

  อีก
  [​IMG]
 5. Echo4Ent Win User

  Xbox prevents me from creating Looking for Group posts or joining

  Have you checked your Xbox settings?

  Settings > Privacy & online safety > Xbox Live privacy, There is a setting for Clubs

  If that still does not work, check your account privacy settings here: https://account.microsoft.com/account/privacy?destrt=privacy-dashboard

  Look for the Xbox section, and make sure that your account does not have Groups set to Block.
 6. Echo4Ent Win User

  Help Me!

Thema:

การตั้งprivacy xbox[Privacy settings xbox]

Loading...
 1. การตั้งprivacy xbox[Privacy settings xbox] - Similar Threads - การตั้งprivacy Privacy settings

 2. Paramètres confidentialité manquant [Missing privacy settings]

  in XBoX on Windows
  Paramètres confidentialité manquant [Missing privacy settings]: Bonjour, Je n'arrive pas accéder certains paramètres qui sont normalement accessibles tout le monde mais moi non je ne les ai pas. Paramètre tel que : Les autres peuvent communiquer avec la voix...
 3. Issues with Privacy Policy on XBox app - android

  in XBoX on Mobile
  Issues with Privacy Policy on XBox app - android: Hello! First time poster here. When I open the XBox app on my phone and click on a friends name I receive a message. "Access to feature blocked. You can't access this feature because of how your...
 4. Changing Xbox Live Privacy Settings

  in XBoX on Mobile
  Changing Xbox Live Privacy Settings: I have had an issue with not being able to see chat of people who aren’t my xbox live friends, and I can’t find where to change the privacy settings on the website. Any links to help would be...
 5. Problems with privacy settings (I think)

  in XBoX on Mobile
  Problems with privacy settings (I think): Iv’e been having a really frustrating issue, i think something is wrong with my privacy settings. On minecraft am i not able to read other peoples messages on the in game chat and they cant read...
 6. I can't reach xbox safety and online privacy settings

  in XBoX on Mobile
  I can't reach xbox safety and online privacy settings: I have Minecraft on my phone and got really frustrated when it said: "you can't do multiplayer because of how your Microsoft account is set up". I searched online and the only way to change it is...
 7. Modifier paramètre de confidentialité pour ajouter des amis [Change privacy setting to add...

  in XBoX on Consoles
  Modifier paramètre de confidentialité pour ajouter des amis [Change privacy setting to add...: Je n'arrive pas modifier les paramètres de confidentialité et de sécurité en ligne afin de pouvoir ajouter des amis pour jouer minecraft on line sur switch Merci pour votre aide [Translation-I...
 8. Privacy Settings

  in XBoX on Consoles
  Privacy Settings: I have left my Microsoft family but my account still thinks I'm a child and I can't even change my own privacy settings. What do i do? 8b770800-7d00-4ec4-b2a2-03880d0f724f
 9. Xbox Online Privacy Settings Bug?

  in XBoX Accessibility
  Xbox Online Privacy Settings Bug?: I know this is a known issue but I am trying to see if anyone has found any solution to this? Any online game shows an error message along the lines of; "You cannot play online because of how...
 10. Datenschutz Einstellungen ändern nicht möglich[Translation-Privacy settings not possible]

  in XBoX Accessibility
  Datenschutz Einstellungen ändern nicht möglich[Translation-Privacy settings not possible]: Ich versuche seit Monaten meine Datenschutz Einstellungen zu ändern ich will Clubs beitreten können und Streamen ABER es geht nicht es lässt sich nicht ändern die beiden Einstellungen werden immer...