Problem z logowaniem się gier na na profil xbox live[Translation-Problem signing in to Xbox...

Discus and support Problem z logowaniem się gier na na profil xbox live[Translation-Problem signing in to Xbox... in XBoX Games and Apps to solve the problem; Witam! Mam problem, który mnie denerwuje od kilku dni. Ostatnimi czasy niewiele korzystałem z aplikacji microsoft, ale parę dni temu zauważyłem, że... Discussion in 'XBoX Games and Apps' started by cphelmut, Sep 5, 2019.

 1. cphelmut
  cphelmut Guest

  Problem z logowaniem się gier na na profil xbox live[Translation-Problem signing in to Xbox...


  Witam!

  Mam problem, który mnie denerwuje od kilku dni. Ostatnimi czasy niewiele korzystałem z aplikacji microsoft, ale parę dni temu zauważyłem, że demo Forza 4 wyświetla komunikat "nie można zsynchronizować danych z chmurą" i możliwa była tylko gra offline. Nie
  przejąłem się tym, bo to tylko demo. Ale w ten weekend wykupiłem subskrypcję game pass na trzy miesiące i okazało się, że tak dzieje się również z pełną grą. W przypadku Rise of tomb raider jest nawet gorzej, gdyż po powyższym komunikacie jest następny "użytkownik
  został wylogowany z konta, gra zostanie uruchomiona ponownie", i uniemożliwia to uruchomienie gry w ogóle. Z tego co widzę, apka Xbox game pass również nie chce się zalogować na moje konto, gry ściągałem bezpośrednio przez sklep, gdzie problem nie występuje.
  Próbowałem resetować gry, sklep Windows, nawiązałem łączność z serwerami Microsoft (nie były wcześniej dostępne), ale nic to nie pomogło. Przez przeglądarkę normalnie loguję się na swoje konto, przeglądam profil Xbox, itd. Zastanawia mnie, czy nie ma to związku
  ze zmianą maila w koncie jakiś miesiąc temu, gdyż musiałem po 20 latach usunąć mój główny mail - (ze sklepu internetowego, gdzie miałem konto, skradziono dane klientów i na mojego maila zaczęły przychodzić tony spamu i hakerskich pułapek). Czy różnica wynikające
  ze zmiany loginu mogła coś takiego spowodować?

  [Translation-Hello!

  I have a problem that annoys me for a few days. Last few times I used the Microsoft application, but a few days ago I noticed that the demo Forza 4 displays the message "could not synchronize data with the Cloud " and it was possible to play only
  offline. I didn't bother with this because it's just a demo. But this weekend I redeemed the game pass for three months and it turned out that this is also happening with the full game. In the case of Rise of the Tomb Raider is even worse, because after the
  above message is next "User has been logged out of the account, the game will be restarted ", and it prevents the game from launching at all. From what I see, the Xbox game pass also does not want to log into my account, the game downloaded directly through
  the store where the problem does not occur. I tried to reset the game, the Windows store, I established connectivity to Microsoft servers (they were not previously available), but nothing helped. The browser normally log on to my account, I browse the Xbox
  profile, etc. I wonder if this is not related to the change of the email in the account a month ago, because I had after 20 years to remove my main mail-(from the online store where I had an account, stolen customer data and in my email began to come tons
  of spam and hacking traps). Can the difference due to a login change cause something like this?]


  :)
   
  cphelmut, Sep 5, 2019
  #1
 2. MetalFlyer10547 Win User

  Cant sign in my account on xbox

  Problem z logowaniem do profilu na konsoli kończy się informacją o błędzie 0x80a4001a trwa od północy . Restart konsoli z zachowaniem gier i aplikacji , ponowne logowanie na profil i ustanowienie kodu dostępu (aktualizacja zabezpieczeń ???) póki co usunęła
  problem.
 3. SatanicoDrCadillac Win User

  Problem z logowaniem się gier na na profil xbox live[Translation-Problem signing in to Xbox Live games]

 4. XBF Ruben D Win User

  Problem z logowaniem się gier na na profil xbox live[Translation-Problem signing in to Xbox Live games]

  Hello cphelmut,

  Thank you for letting us know that the issue has been fixed. We'll be locking the thread as the issue has been resolved. If you ever require any help with any other issues please feel free to come back to the Xbox Forums for further assistance.
  For those reading this thread and if the troubleshooting steps listed above didn't help resolve the issue, please feel free to create a new thread asking for assistance.

  Thank you again and have a great day!
 5. XBF Diego M Win User

  Problem z logowaniem się gier na na profil xbox live[Translation-Problem signing in to Xbox Live games]

  Hi cphelmut,

  Just to confirm, are you connected to the Xbox Live services? You can check by going into your Windows settings, then into Gaming, and then Xbox Live at the bottom and your PC will automatically start a scan and will let you know about your connectivity.
  Server should be connected and the NAT type needs to be OPEN.

  Also right click the date and time in the taskbar at the bottom and then set the time zone to automatically. If it is already on, turn off auto time zone and then turn it back on. Restart your PC and try again.

  If the issue continues, I recommend first re-installing the Xbox (Beta) app and then after that re-install the games themselves. Let us know how it goes!
 6. cphelmut Win User

  Problem z logowaniem się gier na na profil xbox live[Translation-Problem signing in to Xbox Live games]

  Nie poznamy przyczyny, dlaczego się tak działo, gdyż nie chciałem tracić więcej czasu i przeinstalowałem system. Wszystko teraz chodzi prawidłowo. Dziękuję za poświęcony mi czas. Pozdrawiam

  [Mod Translated - We will not know the reason why this happened because I did not want to waste more time and reinstalled the system. Everything is going right now. Thank you for your time. greetings]
Thema:

Problem z logowaniem się gier na na profil xbox live[Translation-Problem signing in to Xbox...

Loading...
 1. Problem z logowaniem się gier na na profil xbox live[Translation-Problem signing in to Xbox... - Similar Threads - Problem logowaniem się

 2. XBOX Net Problems

  in XBoX Games and Apps
  XBOX Net Problems: I dont know what to do with my XBOX Net, because I am always getting 180ms without sense. I dont have any net problem connection, just with Gears 4/5, they always connected me with EEUU EAST...
 3. How come xbox has these problems ever day were you can't talk in party chat

  in XBoX on Consoles
  How come xbox has these problems ever day were you can't talk in party chat: I can't even talk to my friends and play a simple game every single day it's like this I'll even restart the console yet nothing helps 01ea6f26-7a7b-4991-9674-e46890fa7f53
 4. Problem redeeming codes on mobile app

  in XboX Insiders
  Problem redeeming codes on mobile app: So I’m currently in the test flight for the mobile app on iOS and with the most recent update to the app every time I try to redeem a code on it I’m told I need to be signed in despite already...
 5. HORRIBLE Texture problems in Gears4. Not loading and multiclored

  in XBoX on Windows
  HORRIBLE Texture problems in Gears4. Not loading and multiclored: SO I just got gears 4...and I love it! it runs smooth and there aren't any problems to speak of, except one. As I play the campaign it almost seems as if the textures start to disappear or just...
 6. Problem when launching free movies 2019 app after latest system update that went out for...

  in XboX Insiders
  Problem when launching free movies 2019 app after latest system update that went out for...: I have just noticed when I went to launch the free movies 2019 when it gets to the homepage of the app there’s nothing showing up here. and when I go to where it says Genres and when I go to pic...
 7. I have a problem with my computer and i cant log in into my xbox account!

  in XBoX Games and Apps
  I have a problem with my computer and i cant log in into my xbox account!: Hello! When i want to log in into my xbox account in every game or application i'm getting an error "The file specified cannot be found". I was updating every single xbox application, doing every...
 8. problem with gamertag

  in XBoX on Consoles
  problem with gamertag: good day I have a ploblem with the gamertag of my account. change it by paying the corresponding amount. the current one was updated correctly in my profile: Arg Luzifer but when entering the...
 9. Logitech and gamepass problem

  in XBoX on Windows
  Logitech and gamepass problem: Hello, That's it, I just subscribed to the gamepass. I am now trying to use the logitech wizard to configure my mouse buttons and it asks me for an".exe" of the game in question. Unfortunately...
 10. Minecraft na Xbox 360 problem z logowaniem online. -[Translation - Minecraft for Xbox 360 ...

  in XBoX Games and Apps
  Minecraft na Xbox 360 problem z logowaniem online. -[Translation - Minecraft for Xbox 360 ...: Witam Mam problem z logowaniem. Nie ma znaczenia czy na konsoli jest jeden profil Xbox live (dorosłego z wyłączoną kontrolą zawartości) czy wiecej profili zawsze ten sam błąd ��. Test...