Ψευδώνυμα λογαριασμού / email Ορισμός ως κύριου -[Translation - Account / email aliases...

Discus and support Ψευδώνυμα λογαριασμού / email Ορισμός ως κύριου -[Translation - Account / email aliases... in XBoX Accessibility to solve the problem; Έχω προσπαθήσει να αλλαξω email στο λογαριασμό μου, αλλα μου λέει: Δεν είναι δυνατός ο ορισμός του ψευδώνυμου .... ως κύριου ψευδώνυμου. Δοκιμάστε ξανά... Discussion in 'XBoX Accessibility' started by Χρήστος Ευάγγελος, Feb 2, 2020.

 1. Ψευδώνυμα λογαριασμού / email Ορισμός ως κύριου -[Translation - Account / email aliases...


  • Έχω προσπαθήσει να αλλαξω email στο λογαριασμό μου, αλλα μου λέει: Δεν είναι δυνατός ο ορισμός του ψευδώνυμου .... ως κύριου ψευδώνυμου. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.
  • αλιότερα είχαν παραβιάσει τον λογαριασμό μου, και αυτός ειναι λόγος που θελω να κανω αλλαγή email, μήπως για αυτο δεν μπορώ, μήπως κλειδώθηκε η δυνατότητα αυτή, και δεν μπορώ να αλλάξω email?

  -[Translation -

  • I have tried to change the email in my account, but it tells me: Can't set alias .... as alias alias.
   Please try again later.

  • They had previously violated my account, and this is why I want to change emails, why can't I, is this feature locked, and I can't change emails?]

  :)
   
  Χρήστος Ευάγγελος, Feb 2, 2020
  #1
 2. Onyx Is Here Win User

  Ψευδώνυμα λογαριασμού / email Ορισμός ως κύριου -[Translation - Account / email aliases Set as master]

  Sorry to hear it. This sounds like there's an issue with the alias (name) of your account. Please double check that it is a valid name before adding the new email
 3. Χρήστος Ευ Win User

  Ψευδώνυμα λογαριασμού / email Ορισμός ως κύριου -[Translation - Account / email aliases Set as master]

  Αν δεν ήταν έγκυρο, λογικά δεν θα υπήρχε στο: (Διαχείριση του τρόπου εισόδου σας στη Microsoft), έτσι δεν είναι ?
  Και παλιότερα, είχα δημιουργήσει νέο email από την επιλογή ( ροσθήκη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), από την (Διαχείριση του τρόπου εισόδου σας στη Microsoft), και πάλι δεν μπορούσα να κάνω αλλαγή email.

  -[Translation - If it wasn't valid, it wouldn't be logical to: (Manage your login to Microsoft), right?

  And before, I had created a new email from (Add Email), from (Manage your login to Microsoft), and again I couldn't change emails.]
 4. Χρήστος Ευ Win User

  Ψευδώνυμα λογαριασμού / email Ορισμός ως κύριου -[Translation - Account / email aliases Set as master]

  Είπα να δοκιμάσω να κάνω κατάργηση του κύριου ψευδωνύμου, να δω τι λέει, και μου γράφει πως πρέπει πρώτα να επιλέξω νέο ψευδώνυμο. Όποτε επέλεξα να κάνω νέο email/ ψευδώνυμο, δοκίμασα με το νέο email που δημιούργησα να κάνω είσοδο στο λογαριασμό μου με
  το Authenticator και όλα καλά, αλλά όταν πήγα να το επιλέξω ως κύριο ψευδώνυμο, μου έγραψε πάλι το ίδιο: Δεν είναι δυνατός ο ορισμός του ψευδώνυμου .... ως κύριου ψευδώνυμου. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.

  Θα δοκιμάσω πάλι αύριο, μήπως χρειάζεται χρόνο για το νέο email, και αν μου γράφει πάλι τα ίδια, θα πάρω τηλ. Ευχαριστώ για τις απάντηση.

  -[Translation - I said try to remove the main alias, see what it says, and it tells me that I must first choose a new alias. Whenever I chose to create a new email / nickname, I tried the new email I created to log in with my Authenticator
  account and all was well, but when I went to select it as a master nickname, it wrote the same to me again: Unable to set of the nickname .... as the main nickname. Please try again later.


  I'll try again tomorrow, if it takes time for the new email, and if she writes me the same again, I'll get her phone in. Thanks for the reply.]
 5. T3chnlgydude Win User

  Ψευδώνυμα λογαριασμού / email Ορισμός ως κύριου -[Translation - Account / email aliases Set as master]

 6. Vinny #1 Win User

  Recovering a xbox live account

  Do you have any email aliases or phone numbers associated with this account?
Thema:

Ψευδώνυμα λογαριασμού / email Ορισμός ως κύριου -[Translation - Account / email aliases...

Loading...
 1. Ψευδώνυμα λογαριασμού / email Ορισμός ως κύριου -[Translation - Account / email aliases... - Similar Threads - Ψευδώνυμα λογαριασμού email

 2. xbox email

  in XBoX on Consoles
  xbox email: i need to change my email on my xbox account because i dont know the password how do i do it ?? 4f3fa37e-52f3-4177-aea8-b75651609ef3
 3. Is this email fake

  in XBoX Accessibility
  Is this email fake: I was checking my email and I had this one from Microsoft does anybody know if its fake or real [img] beedcf75-68bf-4cb2-b118-843fb1baa3a5
 4. Hacked fake email address

  in XBoX Accessibility
  Hacked fake email address: Hi I reset my password recently and then when I came to change it came up with a verification page one of the emails on the verification page which was not mine I want to know how to remove that...
 5. email

  in XBoX on Windows
  email: i have two emails i want to change my current email on minecraft dungeons to the other email that i am using how do i do that 4aa0403d-1149-4a15-a0ae-ef10686079df
 6. Old un-linked email address is where my new codes will be associated to.

  in XBoX Accessibility
  Old un-linked email address is where my new codes will be associated to.: Hi there, I have an issue on my hands with my microsoft account and my need further technical support. Basically my old email address keeps re-appearing in the redeem a code section on...
 7. Xbox gift card emails

  in XBoX Accessibility
  Xbox gift card emails: Hi, I was wondering if I use a xbox gift card to buy something would the email notification go to the credit card associated with the account or just the accounts email?...
 8. How to stop spam emails on AOL?

  in XBoX Rewards
  How to stop spam emails on AOL?: AOL Mail is the best email service that has excellent features and security tools. You might get stuck due to spam emails which you received with AOL. To stop spam emails on AOL and for that,...
 9. How to create a back up of yahoo emails on hard disk?

  in XBoX Games and Apps
  How to create a back up of yahoo emails on hard disk?: If you need to create a back up of yahoo emails on hard disk then in that case, it is advisable to download and open the yahoo backup software after that the user should enter the credential of...
 10. Changing emails

  in XBoX Accessibility
  Changing emails: For years now my son has been using my Microsoft account for his Xbox account and we are now looking to change the email associated with the Xbox account. I know how to add an email to my...